Obvestilo o zasebnosti

Družba DIMNIKARSTVO ENERGETSKI SERVIS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje vaše osebne podatke bodisi pri opravljanju dejavnosti dimnikarskih storitev. Zbrane osebne podatke družba obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


OBDELAVA PODATKOV:

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah pri opravljanju dimnikarskih storitev zbiramo osebne podatke o strankah (uporabnikih dimnikarskih storitev), in sicer osebno ime, datum rojstva, naslov prebivališča, kontaktni naslov elektronske pošte. Vaše osebne podatke pridobimo bodisi pri opravljanju dejavnosti dimnikarskih storitev na podlagi vašega naročila oziroma ko izberete našo dimnikarsko družbo bodisi iz javno dostopnih virov.

S privolitvijo k posredovanju oglasnih sporočil, ki niso v zvezi z dimnikarskimi storitvami pridobimo osebne podatke, ki nam jih posredujete.


NAMEN:

Vaše osebne podatke zbiramo z namenom, da z učinkovitim izvajanjem dimnikarskih storitev zagotavljamo boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah.


PRAVNA PODLAGA:

Osebne podatke zbiramo na podlagi Zakona o dimnikarskih storitvah ter na podlagi pogodbe (vašega naročila oziroma kot izbrana dimnikarska družba).

Osebne podatke lahko zbiramo tudi na podlagi našega zakonitega interesa v zvezi z neposrednim trženjem pri informiranju o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanja glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav ter predlaganih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, kakor tudi na podlagi vaše privolitve v delu, ki se nanaša na posredovanje oglasnih sporočil, ki niso v zvezi z dimnikarskimi storitvami.


UPORABA OSEBNIH PODATKOV:

Osebne podatke uporabljamo za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali, zaradi izpolnitve zakonskih in pogodbenih obveznosti ter zaradi opravljanja naše dejavnosti.


SHRANJEVANJE PODATKOV:

Osebne podatke uporabnikov dimnikarskih storitev hranimo dokler smo vaša izbrana dimnikarska služba, do izpolnitve naročila (pogodbe) oziroma do preklica v primeru privolitve, v vsakem primeru pa najkrajše možno obdobje, razen če zakon določa rok hrambe.

Vse ostale osebne podatke (denimo podatke o zaposlenih, delavcih in kandidatih) hranimo v skladu z veljavno področno zakonodajo.


POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Osebne podatke strank (uporabnikov dimnikarskih storitev) lahko v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah posredujemo uporabnikom, kot so pristojna inšpekcija, ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja ter drugim državnim organom.

Osebne podatke (denimo podatke o zaposlenih in delavcih) poleg državnim organom posredujemo tudi pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da obdelava izpolnjuje zahteve iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo varstvo pravic posameznika.

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.


VAŠE PRAVICE:

V skladu s členi 15 do 21 ter 77 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko preko pošte ali elektronske pošte na naslov družbe uveljavljate vaše pravice, in sicer:

  • pravico dostopa do osebnih podatkov v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico do popravka v skladu s 16. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico izbrisa osebnih podatkov v skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico do omejitve obdelave v skladu s 18. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico do ugovora, kar vključuje pravico kadar koli ugovarjati obdelavi za namene neposrednega trženja, v skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico do trajnega ali začasnega prenehanja obdelave osebnih podatkov za namen neposrednega trženja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico ugovarjati naši odločitvi, če menite, da je nepopolna oziroma v primeru našega molka ter pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 77. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
  • pravico kadar koli preklicati privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem, v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Vljudno vas prosimo, da pri uveljavljanju vaših pravic navedete ime, priimek ter poštni ali elektronski naslov.

Vašo zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@dimnikarstvo-es.si ali po pošti na naslov:

DIMNIKARSTVO ENERGETSKI SERVIS D.O.O.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana