Dimnikarstvo Energetski servis d.o.o. je dimnikarska družba, katera opravlja dimnikarsko dejavnost pod licenco 354-1/2020-3. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami zagotavljamo korektno in strokovno opravljene dimnikarske storitve pri naših cenjenih strankah. Nenehno stremimo k uvajanju novitet in dosledno upoštevanje vseh želja naših strank.

 • Davčna številka SI: 72744693
 • Matična: 6257127000
 • TRR: SI56 6100 0000 5243 585

Zgodovina dimnikarske službe:

Nastanek dimnikarskega poklica lahko beležimo vzporedno z razvojem kurilnih naprav že v srednjeveških mestih, kjer so se lesene hiše tiščale tesno skupaj in je posledično vsak požar pomenil pravo katastrofo za mesto. Eden najpogostejši vzrokov za nastanek požarov je bil povezan z nepravilno zgrajenimi, slabo vzdrževanimi in neredno čiščenimi kurilnimi in dimovodnimi napravami. Takratne oblasti so spoznale pomen ustrezne ureditve kurilnih in dimovodnih naprav ter rednega vzdrževanja in čiščenja le-teh, zato so to s predpisi uredili.

Postopoma so postajale zahteve in predpisi za požarno varnost ostrejši in strožji, ter so vsebovali zahtevo po rednem čiščenju kurilnih in dimovodnih naprav. Tu lahko že govorimo o uveljavitvi dimnikarskega poklica.

Ker so takratne oblasti sprevidele, da zaradi različnih vzrokov (površnost, nedoslednost, malomarnost, neznanje, itd.) odgovornost za vzdrževanje in čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav ne morejo prevaliti na uporabnika, je leta 1774 cesarica Marija Terezija potrdila dimnikarski red. Po tem času se je dimnikarski poklic trdno uveljavil in dosegel dokaj solidno strokovno in organizacijsko raven.

Od takrat pa do danes so v naših krajih dimnikarsko službo urejali različni predpisi kot so: Požarni red za deželo Štajersko (l.1792) in Kranjsko (l.1795), avstrijski obrtni red (l.1883), obrtni zakon (l.1931) na podlagi katerega je l.1932 izšel Pravilnik o izvrševanju dimnikarske obrti in je že vseboval določitev dimnikarskih okolišev in uradni cenik za dimnikarske storitve z namenom zagotovljanja opravljanja dimnikarskih storitev na vseh območjih, ter vrsta ostalih Uredb, Zakonov in Pravilnikov.

S hitro razvijajočo industrijo se je od sredine 19. stoletja razširil tudi obseg dela dimnikarskih storitev, ki je posledično zahteval več strokovnega znanja in začele so se ustanavljati posebne obrtne šole za dimnikarski poklic.


Dimnikarska služba danes:

Z razvojem tehnologije se je vloga in odgovornost dimnikarske službe v današnjem času povečala.

Dimnikarski poklic je danes specifičen, saj je poleg neprestanega izobraževanja in spremljanja novih tehnologij s področja toplotne tehnike, značilna tudi povečana stopnja nevarnosti, katere se ne da v celoti odpraviti. Te posebnosti so:

 • V veliki meri terensko delo in s tem povezana izpostavljenost vremenskim vplivom.
 • Zelo hitro menjavanje fizikalnih delovnih razmer.
 • Delo v prahu in s sajami, ki vsebujejo kemijske sestavine nevarne za zdravje.
 • Delo na višini in s tem povezana nevarnost padca.
 • Nevarnost zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini.

Osnovne naloge, ki jih današnji čas postavlja pred dimnikarsko službo niso samo čiščenje dimnikov, temveč so mnogo širše.

Kot osnovne naloge dimnikarske službe lahko opredelimo:

 • Varstvo pred požarom.
 • Varovanje človekovega zdravja in življenja (preprečitev zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini).
 • Energetska učinkovitost kurilnih naprav (svetovanje pri izbiri in uporabi kurilnih naprav ter racionalni porabi goriv).
 • Varstvo okolja (varstvo zraka pred prekomernim onesnaževanjem pri uporabi kurilnih naprav).