Trenutno ureja dimnikarko službo:
Zakon o dimnikarskih storitvah ZDimS

Več lahko najdete na povezavi


Zakonodaja na ravni Evropske unije:

  1. Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti
  2. Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu
  3. Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19.5. 2010 o energetski učinkovitosti stavb
  4. Uredba komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov
  5. Uredba komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode